De Nederlandse danssector verenigt zich en stuurt een brandbrief aan de regering.

De Corona-crisis raakt iedereen, ook de danssector wordt zwaar getroffen. Vier dansbrancheorganisaties hebben in samenwerking met een aantal dansondernemers de afgelopen periode de handen in een geslagen om een protocol op te stellen voor de gehele danssector, zodat een verantwoorde openstelling van de gehele danssector in al haar diversiteit mogelijk gemaakt wordt. Om de belangen van de Nederlandse danssector en heel dansend Nederland extra te vertegenwoordigen is de alliantie -Dansondernemers.nl – opgericht. Hierbij kunnen alle dansondernemers in Nederland zich aansluiten, ongeacht dansvorm /stijl / branche en grootte. In twee weken tijd hebben meer dan 1000 dansondernemers zich aangemeld bij dit platform.

Impact op de danssector
Doordat de dansactiviteiten in de danssector sinds 15 maart stilliggen kunnen de naar schatting 1,4 miljoen Nederlanders als vrijetijdsbesteding niet meer dansen en ook professionele dansers en dans topsporters niet meer hun professie uitoefenen. De coronacrisis in Nederland raakt de danssector financieel hard. De Nederlandse Danssportbond heeft in opdracht van NOC*NSF de economische schade tot nu toe beraamd op meer dan 22 miljoen euro als de danssport sector tot 1 augustus gesloten blijft. Een groot deel van deze schadepost heeft zich al gemanifesteerd. In deze beraming is nog niet eens de schade meegenomen die de culturele danssector leidt.

Impact op de maatschappij
Ook op maatschappelijk vlak loopt de danssector zware klappen op. Dans is educatief, bevordert welzijn en (geestelijke) gezondheid, stimuleert de werking van het brein, en heeft een belangrijk sociaal-emotioneel component. Dans kent vele vormen en wordt beoefend door deelnemers uit alle leeftijdsgroepen. Het begint bij kinderen vanaf 2 jaar maar ook senioren zijn tot op hele hoge leeftijd wekelijks in dansscholen actief. Dans verbindt mensen van verschillende culturen en leeftijden, doorbreekt eenzaamheid, bevordert communicatieve eigenschappen en stimuleert creativiteit. Tevens helpt dans kinderen in de ontwikkeling van zelfregulering, taalvaardigheid en geletterdheid. (Skibbe 2018). Dans is ook een mooi alternatief voor bewegingsonderwijs voor een grote groep kinderen die zich minder door het competitieve aspect van sport voelen aangetrokken.

Brandbrief
De danssector vertegenwoordigd als dansondernemers.nl heeft op donderdag 7 mei 2020 een brandbrief gestuurd aan mw. mr. drs. I.K. van Engelshoven, dhr. drs. W. Koolmees, dhr. drs. M.J. van Rijn, dhr. ir. E.D. Wiebes MBA. In de brandbrief wordt de danssector, haar functie en maatschappelijke impact en waarde van dans uiteen gezet. Ook kondigen zij aan hard gewerkt te hebben aan een protocol voor de sector en deze te presenteren op 11 mei 2020. Het protocol heeft als doel een verantwoorde openstelling van de gehele danssector in al haar diversiteit mogelijk te maken. Het protocol is opgemaakt langs het vastgestelde kader van het Ministerie van VWS met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en regelgeving van de overheid.

Urgentie
De waardevolle maatschappelijke functies die dansscholen vervullen kunnen sinds 15 maart niet meer door gaan. Voor de ondernemers staat ondertussen het water hen aan de lippen, nu zij van de ene op de andere dag hun activiteiten moesten staken. Ook met de huidige / tot nu toe beschikbare overheidsmaatregelen komt nog steeds een groot deel van de financiële gevolgen voor rekening van de dans ondernemers, door de sluiting dreigen verschillende scholen definitief te moeten sluiten. Dit heeft niet alleen directe consequenties voor de huidige danssector in Nederland. Ook de toekomst van de professionele danssector komt hiermee onder druk te staan. De huidige dansscholen zijn immers de kweekvijver voor de toekomstige dansprofessionals en dans topsporters.

Kijk voor meer informatie op www.dansondernemers.nl